Powiernicze nabycie nieruchomości

Jeszcze szersze możliwości anonimizacji majątku nieruchomego
Jak to działa i dla kogo jest to optymalne rozwiązanie?

Powiernicze nabycie nieruchomości

Zobacz jak może Ci pomóc przygotowane przez nas powiernicze nabycie nieruchomości

Jak działa powiernicze nabycie nieruchomości?

Powiernicze nabycie nieruchomości, znane również jako nabycie nieruchomości w drodze powiernictwa albo zakup fiducjarny, to specyficzna forma transakcji nieruchomości, w której beneficjent (osoba korzystająca z dobrodziejstw nieruchomości) dokonuje zakupu nieruchomości poprzez ustanowienie powiernika (osoby trzeciej), która formalnie nabywa nieruchomość na jego rzecz i figuruje w rejestrach jako właściciel nieruchomości.

Proces powierniczego nabycia nieruchomości z udziałem specjalistów Zazzle może wyglądać następująco:

 1. Utworzenie umowy powierniczej. Beneficjent (nabywca) i Powiernik (podmiot wskazany przez Zazzle) zawierają umowę powierniczą, w której określają warunki transakcji. Umowa precyzyjnie określa obowiązki, prawa i odpowiedzialności obu stron. Kluczowe jest tutaj zabezpieczenie obu stron zarówno w umowie, jak i w akcie notarialnym, przed potencjalnym ryzykiem. Beneficjent otrzymuje korzystne dla siebie zapisy, na mocy których Powiernik nie może rozporządzać własnością nieruchomości w sposób inny, niż wskazany przez Beneficjenta. Powiernik zostaje zabezpieczony przed obarczeniem konsekwencjami działań Beneficjenta.
 2. Finansowanie transakcji. Beneficjent udziela powiernikowi odpowiednich środków finansowych, które są wykorzystywane do nabycia nieruchomości w imieniu Beneficjenta.
 3. Nabycie nieruchomości. Powiernik, posługując się środkami finansowymi Beneficjenta, dokonuje zakupu nieruchomości na rzecz Beneficjenta. Nieruchomość formalnie staje się własnością Powiernika, ale jest ona utrzymywana i zarządzana przez Beneficjenta.
 4. Ustanowienie funduszu powierniczego (opcjonalne). W ramach umowy powierniczej może być utworzony fundusz powierniczy, do którego wpływają wszelkie dochody generowane przez nieruchomość. Beneficjent może korzystać z tych dochodów lub ustalić inne zasady ich wykorzystania. Fundusz powierniczy może mieć różną postać, w zależności od państwa położenia nieruchomości, jej przeznaczenia, oraz rezydencji podatkowej Beneficjenta.
 5. Korzystanie z nieruchomości. Beneficjent ma prawo do korzystania z nieruchomości zgodnie z określonymi w umowie powierniczej warunkami. Może on mieszkać w nieruchomości, wynajmować ją, prowadzić działalność gospodarczą itp. Powiernik jest odpowiedzialny za utrzymanie i zarządzanie nieruchomością zgodnie z umową, w tym zwłaszcza za prowadzenie działań zgodnie z prawem lokalnym, regulowanie wszelkich opłat i podatków związanych z nieruchomością.
 6. Zakończenie umowy powierniczej. Umowa powiernicza może być czasowa lub trwać do spełnienia określonych warunków. W momencie zakończenia umowy, nieruchomość może być przekazana beneficjentowi, sprzedana lub poddana innej formie rozporządzania, zgodnie z ustaleniami umowy powierniczej.

Procedura powierniczego nabycia nieruchomości może różnić się w zależności od jurysdykcji i specyficznych warunków umowy powierniczej. Skontaktuj się z zespołem Zazzle w celu uzyskania dokładnych informacji i doradztwa związanego z powierniczym nabyciem nieruchomości w Twoim kraju.


Korzyści z powierniczego nabycia nieruchomości:

Oto kilka korzyści, które najczęściej zachwycają klientów Zazzle:

 1. Ochrona prywatności. Powiernicze nabycie nieruchomości umożliwia zachowanie większej prywatności. Ponieważ formalnym właścicielem nieruchomości jest Powiernik, to jego nazwisko jest widoczne w rejestrach i dokumentach publicznych, podczas gdy Beneficjent może pozostać anonimowy.
 2. Ochrona przed wierzycielami. Powiernicze nabycie nieruchomości może stanowić dodatkową ochronę przed potencjalnymi roszczeniami wierzycieli, zwłaszcza przyszłych (zabezpieczenie przed potencjalną przyszłą windykacją). Jeśli Beneficjent wpadnie w długi lub jest narażony na ryzyko roszczeń, to posiadanie nieruchomości w ramach powiernictwa może pomóc w zabezpieczeniu tych aktywów przed ewentualnym zajęciem przez wierzycieli, a nawet całkowicie uniemożliwić ich zajęcie. Uwaga jednak na skargę pauliańską: tego typu zabezpieczenie majątku jest możliwe jedynie przed tym, jak Beneficjent wpadnie w długi.
 3. Sukcesja i planowanie majątkowe. Powiernicze nabycie nieruchomości ułatwia planowanie sukcesji i przeniesienie własności na określone osoby w przyszłości. Poprzez ustanowienie funduszu powierniczego, Beneficjent może ustalić, jakie majątkowe korzyści będą przekazywane jego spadkobiercom lub innym upoważnionym osobom. Beneficjent może zdecydować, komu i w jakim terminie Powiernik przekaże korzyści z nieruchomości. Beneficjent może także zobowiązać Powiernika do przeniesienia własności nieruchomości na konkretną osobę, w określonym terminie po śmierci Beneficjenta. Na przykład, może życzyć sobie przeniesienia własności nieruchomości na określoną osobę po upływie okresu przedawnienia roszczeń z tytułu zachowku, w ten sposób likwidując konieczność przeprowadzania postępowania spadkowego.
 4. Optymalizacja podatkowa. Powiernicze nabycie nieruchomości może zapewnić pewne korzyści podatkowe, w zależności od jurysdykcji. Różne państwa mają różne przepisy podatkowe, które mogą umożliwić obniżenie obciążeń podatkowych poprzez zastosowanie struktury powierniczej. Możliwy jest też zakup nieruchomości anonimowych, tj. takich, których nie da się powiązać z nazwiskiem Beneficjenta. W celu poprawnego zaplanowania całej struktury skontaktuj się ze specjalistami Zazzle.

Zostaw wiadomość

Zacznij działać już teraz i nie czekaj.
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.

  Ile kosztuje powiernicze nabycie nieruchomości?

  Koszt powierniczego nabycia nieruchomości może się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak lokalizacja nieruchomości, wartość i przeznaczenie nieruchomości, złożoność transakcji oraz usługi prawne i doradcze związane z powiernictwem. Oto kilka czynników, które wpływają na koszty:

  1. Prowizja powiernicza. Powiernik pobiera prowizję za pełnienie roli powiernika, zwykle w modelu stawki jednorazowej za podejście do transakcji oraz rocznej stawki abonamentowej za figurowanie w rejestrach państwowych. Stawki mocno zależą od lokalizacji nieruchomości (obowiązki i odpowiedzialność właściciela nieruchomości w danym państwie) oraz ryzyka transakcji (czymś innym jest zakup mieszkania na wynajem, a czymś innym zakup fabryki produkującej niebezpieczne dla środowiska chemikalia), a także od liczby nieruchomości objętych umową, długości trwania umowy, i innych jej postanowień. Stawki rynkowe zaczynają się od 2.000 EUR za podejście do transakcji i od 600 EUR rocznie za pełnienie roli powiernika. Wysokość prowizji może być negocjowana między Beneficjentem a Powiernikiem, zwłaszcza w przypadku obejmowania umową większej liczby nieruchomości oraz zakupu ich w państwach, w których ryzyko właściciela jest znikome.
  2. Opłaty prawnicze. W przypadku powierniczego nabycia nieruchomości zwykle konieczne jest skorzystanie z usług prawnika, który pomoże w przygotowaniu umowy powierniczej i przeprowadzeniu transakcji. Opłaty prawnicze mogą być uzależnione od złożoności transakcji oraz stawek prawnika. Koszt przygotowania umowy zwykle waha się od 300 EUR w państwach słabo rozwiniętych do nawet 20.000 EUR w państwach wysoko rozwiniętych. Beneficjent może także działać na wzorach umów przygotowanych przez Powiernika i nanosić na nich niewielkie zmiany. W ten sposób koszt opłat prawniczych zostanie zmarginalizowany.
  3. Koszty administracyjne. Istnieją pewne koszty administracyjne związane z utrzymaniem struktury powierniczej. Mogą obejmować koszty związane z zarządzaniem nieruchomością, prowadzeniem funduszu powierniczego, rozliczeniami finansowymi itp. Beneficjent opłaca honorarium notariusza, koszt wpisów do rejestrów państwowych, itp. Te koszty zwykle mieszczą się w 500-600 EUR.
  4. W niektórych jurysdykcjach powiernicze nabycie nieruchomości może wiązać się z określonymi podatkami, ograniczeniami lub opłatami, w tym nakładanymi wyłącznie na zagranicznych nabywców nieruchomości. W zależności od państwa, mogą one sięgać łącznie nawet do 30% wartości nieruchomości. Skontaktuj się z zespołem Zazzle, aby uzyskać więcej informacji.

  Kto najbardziej skorzysta na powierniczym nabyciu nieruchomości?

  • Osoby pragnące zachować prywatność. Powiernicze nabycie nieruchomości zapewnia bardzo dużą ochronę prywatności, ponieważ formalnym właścicielem nieruchomości jest Powiernik, a nie Beneficjent. Dla osób pragnących uniknąć publicznego ujawniania swojego majątku i tożsamości, jest to ogromna zaleta.
  • Osoby z majątkiem podatnym na roszczenia wierzycieli. Powiernicze nabycie nieruchomości może stanowić dodatkową ochronę przed potencjalnymi roszczeniami przyszłych wierzycieli. Jeśli zachodzi obawa, że Beneficjent może wpaść w długi, albo jeśli prowadzi on działalność gospodarczą wiążącą się z ryzykiem, koniecznie powinien rozważyć tego rodzaju ochronę majątku.
  • Osoby planujące sukcesję i przekazanie majątku. Powiernicze nabycie nieruchomości ułatwia planowanie sukcesji i przekazanie majątku (w tym nieruchomości zagranicznych) na określone osoby w przyszłości. Poprzez ustanowienie funduszu powierniczego, Beneficjent może kontrolować, jakie korzyści majątkowe i w jaki sposób będą przekazywane jego spadkobiercom lub innym upoważnionym osobom.
  • Inwestorzy nieruchomości. Powiernicze nabycie nieruchomości jest atrakcyjne dla inwestorów nieruchomości, którzy chcą utrzymać swoje transakcje w dyskrecji i optymalizować zarządzanie aktywami. Powiernicze struktury ułatwiają zarządzanie nieruchomościami, gromadzenie dochodów i optymalizację podatkową.
  • Osoby złożonych potrzeb finansowych. Powiernicze nabycie nieruchomości może być korzystne dla osób o złożonych potrzebach finansowych, takich jak osoby korzystające z funduszy powierniczych dla celów opieki zdrowotnej, edukacji lub innego rodzaju wsparcia.

  Masz pytanie?

  Zastanawiasz się nad szczegółami naszej oferty? Masz pytania, które pomogą Ci podjąć właściwą decyzję? Jesteśmy tu dla Ciebie!

  Napisz do nas

  Odpowiemy najszybciej jak to możliwe na Twoje zapytanie. Do miłego usłyszenia!
  Umów rozmowę