Powiernicze nabycie udziałów w spółce

Jeszcze lepsza anonimizacja
Jak to działa i komu będzie się to opłacało?

Powiernicze nabycie udziałów w spółce

Zobacz jak działa powiernicze prawo do nabycia udziałów w spółce. Poniżej przygotowaliśmy pełny opis usługi.

Jak działa powiernicze nabycie udziałów w spółce?

Powiernicze nabycie udziałów w spółce to transakcja, w której jedna osoba (powiernik) nabywa i trzyma udziały w spółce w imieniu innej osoby (beneficjenta). Celem takiego działania może być ochrona praw beneficjenta, realizacja konkretnych celów inwestycyjnych, bądź też spełnienie wymogów regulacyjnych.

Proces powierniczego nabycia udziałów w spółce z specjalistami Zazzle może wyglądać następująco:

 1. Umowa powiernicza. Najpierw tworzona jest umowa powiernicza, która reguluje zasady i warunki powierniczego nabycia udziałów. Powiernik zobowiązuje się nabyć udziały i zarządzać nimi zgodnie z instrukcjami beneficjenta. Umowa ta określa też zasady, na których powiernik może sprzedać udziały.
 2. Transakcja nabycia udziałów. Powiernik nabywa udziały w spółce płacąc środkami otrzymanymi od beneficjenta. Formalnie powiernik staje się właścicielem udziałów, ale praktycznie korzyści z udziałów przynależą beneficjentowi.
 3. Zarządzanie udziałami. Powiernik zarządza udziałami zgodnie z warunkami umowy powierniczej. Powiernik może na przykład mieć obowiązek głosować na zgromadzeniu wspólników zgodnie z instrukcjami beneficjenta.
 4. Przeniesienie korzyści na beneficjenta. Wszystkie korzyści wynikające z posiadania udziałów, takie jak dywidendy, są przekazywane beneficjentowi – bezpośrednio, lub poprzez fundusz powierniczy.
 5. Sprzedaż lub darowizna udziałów. Gdy nadejdzie odpowiedni moment, zgodnie z warunkami umowy powierniczej, powiernik sprzeda udziały lub podaruje je we wskazany przez beneficjenta sposób, wskazanym przez beneficjenta osobom, w tym także w odpowiednim czasie po śmierci beneficjenta. Dochód ze sprzedaży jest przekazywany beneficjentowi.

Korzyści z powierniczego nabycia udziałów w spółce

Powiernicze nabycie udziałów w spółce może przynieść różne korzyści, w zależności od sytuacji. Poniżej wymieniam kilka z nich:

 1. Ochrona praw beneficjenta. Powiernik może pomóc w ochronie praw beneficjenta, na przykład, gdy beneficjent jest osobą niepełnoletnią lub niezdolną do zarządzania własnymi finansami.
 2. Poufność. Powiernictwo może zapewnić pewien stopień anonimowości beneficjenta, ponieważ to powiernik formalnie figuruje jako właściciel udziałów.
 3. Spełnienie wymogów regulacyjnych. W niektórych jurysdykcjach, beneficjent może nie być w stanie bezpośrednio posiadać udziałów z powodu istniejących regulacji (np. zakaz sprzedaży cudzoziemcom udziałów w spółkach rolniczych). W takim przypadku powiernicze nabycie udziałów umożliwia beneficjentowi pośrednie korzystanie z udziałów.
 4. Planowanie podatkowe. W pewnych przypadkach powiernictwo może być częścią strategii planowania podatkowego, co pozwala na optymalizację zobowiązań podatkowych. W szczególności, jeśli powiernik, ze względu na swoją rezydencję podatkową lub lokalizację miejsca prowadzenia działalności zapłaci znacznie niższy podatek od dywidendy, niż zapłaciłby beneficjent.
 5. Unikanie konfliktów interesów. W sytuacjach, gdy beneficjent może być uwikłany w konflikt interesów, powiernicze nabycie udziałów pomoże w uniknięciu tego problemu.
 6. Eligibility requirements. Powiernictwo może pomóc beneficjentowi spełnić wymagania dotyczące kwalifikowalności do posiadania udziałów w niektórych spółkach.

Zostaw wiadomość

Zacznij działać już teraz i nie czekaj.
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.

  Ile kosztuje powiernicze nabycie udziałów w spółce?

  1. Opłaty powiernika: Powiernik zazwyczaj pobiera opłatę za swoje usługi. Opłata ta może być stała, może być procentem wartości transakcji, lub może być opłatą za konkretne usługi. Opłata ta zależy od umowy pomiędzy beneficjentem a powiernikiem.
  2. Koszty prawne: W procesie powierniczego nabycia udziałów mogą być konieczne usługi prawne, takie jak przygotowanie umowy powierniczej. Koszt tych usług zależy od stopnia skomplikowania umowy i stawek prawnika.
  3. Koszty transakcji: Przy nabyciu udziałów mogą występować koszty transakcyjne, takie jak opłaty notarialne czy opłaty za rejestrację zmiany właściciela udziałów.
  4. Podatki: W zależności od jurysdykcji, może istnieć obowiązek zapłacenia podatku od transakcji, takiego jak podatek od czynności cywilno-prawnych w Polsce.
  5. Opłaty za zarządzanie: Jeżeli powiernik będzie zarządzał udziałami po ich nabyciu, może za to pobierać dodatkową opłatę.

  Dla kogo dedykowane jest powiernicze nabycie udziałów w spółce?

  1. Inwestorzy. Inwestorom opłaca się nabyć udziały w spółce powierniczo, aby zachować anonimowość lub chronić swoje interesy. Pozwala to uniknąć np. uregulowań dotyczących konfliktów interesów czy nadmiernego zainteresowania mediów. Stanowi to także element strategii antywindykacyjnych.

  2. Spadkobiercy. W przypadku planowania sukcesji, powiernicze nabycie udziałów może umożliwić właścicielom biznesu przekazanie udziałów w spółce do powiernika, który będzie zarządzał nimi na rzecz spadkobierców. Ma to zastosowanie także w przypadku międzynarodowych konstrukcji ze spółkami offshore. Zastosowanie powierniczego nabycia udziałów pozwala wtedy ograniczyć do minimum formalności związane z przeprowadzaniem sukcesji struktury obejmującej wiele jurysdykcji, różniących się uregulowaniami prawnymi, językiem czy alfabetem.

  3. Darczyńcy. W przypadku planowania przekazania majątku na cele charytatywne, powiernicze nabycie udziałów może umożliwić przekazanie udziałów w spółce do powiernika, który będzie zarządzał nimi na rzecz organizacji charytatywnej.

  4.     Osoby, które z różnych powodów nie mogą być właścicielami spółki. W niektórych państwach istnieją uregulowania zakazujące posiadania udziałów w spółkach przez niektóre osoby. Przykładowo, ograniczenia mogą dotyczyć osób po upadłości konsumenckiej, osób w trakcie rozwodu, skazanych, dłużników, itd. Zastosowanie powierniczego zakupu udziałów pozwala przechować nienaruszony majątek do momentu, gdy problemy miną. UWAGA: w części państw nie jest możliwe bezproblemowe przekazanie udziałów w spółce w powiernictwo, jeśli już zaistniał fakt, na podstawie którego dana osoba może być wykluczona z posiadania udziałów. W takim przypadku należy działać prewencyjnie, PRZED wystąpieniem problemów. Pozwoli to oszczędzić czas, nerwy i pieniądze.

  Masz pytanie?

  Skontaktuj się z nami, aby otrzymać szczegółowe informacje oraz wycenę usługi

  Napisz do nas

  Odpowiemy najszybciej jak to możliwe na Twoje zapytanie. Do miłego usłyszenia!
  Umów rozmowę